فرمول رنگ مو

فرمول رنگ مو : آرایشگاه رنگ موی تهران ، مشاور و راهنمای آموزش تمام تکنیکهای فرمول و ترکیب رنگ مو می باشد. چند ترکیب برای رنگساژ کرم دودی : C8 و ۱۰٫۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ی ۹