دوره تخصصی آموزش رنگ و مش

دوره تخصصی آموزش رنگ و مش : کلاس ها از رنگشناسی شروع میشه کاتالوگ خوانی و پیگمنت شناسی رو یاد میگیرید و رفله کردن رنگ های نا خواسته ???