فرمول رنگ دودی

فرمول رنگ دودی – یکی از رنگهای پرکابرد و پرطرفدار بین خانمهای جوان که از آن استفاده می کنند و الحق در تغییر چهره هایشان خوب نقش افرینی می کند.