برگزاری دوره آموزش تخصصی رنگ مو

آموزش تخصصی رنگ مو : یکی از ویژگی های اساسی یک آرایشگر حرفه ای ، شناخت مو که شامل شناخت جنس موها و شناخت رنگ مو و آشنایی کامل با ترکیبات رنگ مو است.