آموزش کراتینه مو

آموزش کراتینه مو با متدهای نوین ۲۰۱۹ -کراتینه مو امروزه در بسیاری از آرایشگاه های زنانه مورد استفاده قرار میگیرد.خیلی ها هستن د که حتی مواد کراتینه کردن و صافی مو را به خوبی نمی شناسند.ار کراتینه های گیاهی تا شیمیایی و فرمالید دار ………